Voetreflexologie

Voetreflexologie is gebaseerd op de wetenschap dat bepaalde punten op handen en voeten corresponderen met een bepaald orgaan in het lichaam en via energiekanalen, zones of meridianen daarmee ook verbonden zijn.

Bij ziekte of een gebrek aan evenwicht in het lichaam wordt het overeenkomstig energiekanaal geblokkeerd. Met reflextherapie wordt beoogt deze blokkades op te heffen, zodat de energie weer vrijelijk kan stromen. Hierdoor zullen uw lichamelijke klachten na enkele behandelingen verminderen en soms verdwijnen. Door het stimuleren van de circulatie stijgt de lichaamsvitaliteit. Neemt de vitaliteit na ongeveer vier behandelingen toe, dan zal de natuur in de mens de kracht hebben losgemaakt om het gif uit het lichaam af te voeren.

De giften zijn: urinezuur, melkzuur, slijm, etter en zweet.

Daarom moeten mensen veel water drinken, want anders worden deze stoffen niet of niet voldoende afgevoerd.

Er kan geen behandeling plaatsvinden bij:

  • spataderen op voeten en enkels
  • breuken, open wonden of ontstekingen aan uw voeten
  • diabetici
  • hielspoor